Napis Wokół Kopuły

Mosta DomeSnap Content

Nad szesnastoma oknami umieszczonymi wokół podstawy kopuły wznosi się duży gzyms z łacińskim napisem: MARIA VIRGO ASSUMPTA EST AD AETHEREUM THALAMUM IN QUO REX REGUM STELLATO SEDET SOLIO, co oznacza: Dziewica Maryja zostaje wniebowzięta do przybytku niebiańskiego, gdzie Król królów zasiada na swym gwiaździstym tronie.