Osiem spandreli wokół dolnej podstawy kopuły

Inscription1Snap Content

Każdy z tych spandreli przedstawia scenę z życia Chrystusa i proroka, który wskazał ten konkretny moment. Są one autorstwa znanego artysty Giuseppe Calì (1846 – 1930), który namalował je bezpośrednio na kamiennej ścianie pomiędzy 1900 a 1903 rokiem. W kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, zaczynając od lewej strony ołtarza głównego, sceny przedstawione są następująco: narodziny Chrystusa i prorok Izajasz; wizyta trzech Mędrców i prorok Dawid; Chrystus w wieku dziecięcym rozmawiający ze starszymi i rabinami w świątyni oraz prorok Joel; Jezus nauczający apostołów i prorok Jeremiasz; pokutująca Maria Magdalena u stóp Chrystusa i król Salomon; Chrystus wskrzeszający syna wdowy z Nain i prorok Ezechiel; Jezus wjeżdżający okrakiem na osiołku do Jerozolimy witany palmami i gałązkami oliwnymi oraz prorok Zachariasz; Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i prorok Sofoniasz.