Figura Matki Boskiej Bolesnej –

Figura przy tym wejściu przedstawia Matkę Boską Bolesną, wykonaną z papieru mâché w 1890 roku przez Galarda et Fils z Marsylii. Widoczny sztylet przebijający serce Matki Boskiej jest symbolem bólu i cierpienia, jakie przeżyła podczas męki swego Syna Jezusa Chrystusa i jego śmierci na krzyżu.