Parafia W Mosta I Jej Pierwszy Kościół

Parafia w Mosta wzniesiona została 16 września 1608 roku. W tamtych czasach istniał już wówczas bardzo mały kościółek, który służył potrzebom duchowym mieszkańców Mosty. Był on poświęcony Wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny. W miarę zwiększania się liczby ludności wioski, mieszkańcy zaczęli myśleć o budowie większego kościoła. To właśnie w 1610 roku mieszkańcy Mosty zlecili Tommaso Dingli (1591 – 1666) zaprojektowanie planu nowego kościoła, który miał mieć kształt

krzyża łacińskiego, zgodnie ze zwyczajowym wzorcem kościołów katolickich. Kościół ten został zbudowany i służył mieszkańcom Mosty przez ponad dwa stulecia. Z racji nadal rosnącej populacji kościół ten z czasem stał się zbyt mały, aby zaspokoić potrzeby parafii.