Imponująca Podłoga Bazyliki

Projekt marmurowej podłogi pierwotnie został zaproponowany przez samego George’a Grognet de Vassé. Prace wykonał włoski mistrz Mariano Spina, przy wsparciu Antonio Galea. Prace trwały dwa

lata i zostały zakończone w 1911 roku. Po drugiej wojnie światowej podłoga wymagała pewnych prac renowacyjnych ze względu na zniszczenia spowodowane odłamkami kamienia, które spadły, gdy

niemiecka bomba przeszyła kopułę. Sama bomba nie wybuchła, ale gwałtowny upadek spowodował także uszkodzenie części marmurowej posadzki. Warto zauważyć, że projekt podłogi kościoła został zaplanowany tak, aby komplementował projekt kopuły znajdującej się nad nią.