Fasada Rotundy

Patrząc na kolumnowy portyk Bazyliki, można zauważyć dziesięć dużych nisz, z których każda zawiera posąg jednego z dwunastu Apostołów Jezusa. Zostały one wyrzeźbione w maltańskim wapieniu globigerina przez Marco Montebello między 1966 a 1974 rokiem. Św. Piotr (po lewej) i św. Paweł (po prawej) znajdują się na postumencie po obu stronach portyku na placu przed kościołem.

Z przodu, po obu stronach placu kościelnego, znajdują się dwa wspaniałe posągi z brązu.

Przedstawiają one św. Józefa i św. Marię. Są one dziełem rzeźbiarza Wincenta Apapa.

Napis wzdłuż górnego fryzu portyku: „VIRGINI SYDERIBUS RESTITUTAE T.H. MUSTENSES. F.F. A.S. MCCMLVII” świadczy o miłości mieszkańców Mosty do Dziewicy Maryi. W języku angielskim napis ten oznacza: „Dla Dziewicy wniebowziętej świątynię tę mieszkańcy Mosty zbudowali w roku 1857”.