Kaplica Ukrzyżowania

Główny obraz przedstawia Chrystusa na krzyżu, z jego Matka Marią i Świętym Janem znajdujących się w pobliżu. Maria Magdalena przedstawiona jest w pozycji klęczącej, a z tyłu można zobaczyć profil postaci żeńskiej. Obraz ten jest autorstwa Ignatio Carlo Cortisa (1826 – 1898).

Obraz po prawej stronie autorstwa Giuseppe Bonnici (1834 – 1900) przedstawia Chrystusa w Ogrodzie Getsemani pocieszanego przez dwa anioły.

Po lewej stronie obraz przedstawiający pochówek Chrystusa, został namalowany w 1875 roku przez Ignatio Carlo Cortisa.

W tej kaplicy znajduje się także pomnik proboszcza parafii w Mosta, Don Gio Maria Schembri, który przez 26 lat zabiegał o budowę tej Bazyliki. W swoim testamencie zapisał cały swój majątek na potrzeby kościoła.