Kaplica Matki Bożej Pocieszenia

Główny obraz Stefano Erardi z ostatniej ćwierci XVII wieku przedstawia Matkę Boską z Dzieciątkiem Jezus stojącym jej na kolanach i trzymającą cingulum, przepaskę będącą symbolem obecności i wsparcia Madonny. Na obrazie widoczni są również święci – św. Anna, św. Joachim, św. Józef, św. Mikołaj z Tolentino i św. Katarzyna Aleksandryjska. W dolnej części można zobaczyć św. Augustyna i jego matkę św. Monikę przyjmujących przepaskę.

Dwa boczne obrazy są autorstwa Giuseppe Calì z 1883 roku. Ten po prawej stronie przedstawia św. Monikę, która otrzymuje wieści o nawróceniu swojego syna św. Augustyna. Także na tym samym obrazie w oddali widoczny jest św. Ambroży, ktόry chrzci Augustyna w Mediolanie 24 kwietnia A.D. 387.

Obraz po lewej stronie przedstawia błogosławioną śmierć św. Augustyna. Possidius wskazuje, że ostatnie dni życia Augustyn spędził na modlitwie i pokucie, prosząc, aby postawiono przed nim pokutne Psalmy Dawida by mógł je przeczytać.

Oba marmurowe pomniki znajdujące się w tej kaplicy przedstawiają George’a Grognet de Vassé, który zaprojektował obecny kościół oraz arcykapłana Don Paolo Xuereb, dzięki którego staraniom kościół ten otrzymał od Watykanu status archiprezbiterialny.