Stacje Drogi Krzyżowej

Duże ramy, rzeźbione w drewnie i złocone przez Antonio Agius, zostały wykonane w pierwszej połowie XX wieku. Z kolei obrazy przedstawiające sceny z Drogi Krzyżowej zostały ukończone w latach 1791 – 1796. Ciekawostką jest fakt, że o ile stacje I, II, XIII i XIV zostały namalowane przez Antonio Scerri (aktywnego w XVIII wieku), o tyle pozostałe dziesięć było dziełem Rocco Buhagiar (1715 – 1805).