Il-Kappella Ta’ San Ġużepp  

Il-pittura tan-nofs saret minn Ġużeppi Bonnici fl-1859 u turi lil San Ġużepp qed jitgħarras ma’ Santa Marija. Il-festa annwali ta’ San Ġużepp tkun iċċelebrata fid-19 ta’ Marzu.

Ġużeppi Bonnici pinġa wkoll il-pittura ta’ fuq il-lemin fl-1866 u din turi lill-Familja Mqaddsa f’mument ta’ mistrieħ waqt il-ħarba lejn l-Eġittu.

Il-pittura tax-xellug saret fl-1861 minn Salvu Barbara u turi l-mewt ta’ San Ġużepp.

F’din il-kappella naraw mfakar sbieħ tal-irħam li jikkommemoraw membri mill-familja Chetcuti li kienu benefatturi tal-knisja.