Kamieniarz

W przeszłości, kiedy kamienia budowlanego było znacznie więcej, na placach budowy widywano kamieniarza wycinającego, szlifującego i przenoszącego bloki wapienia globigerina. Wykorzystywali przy tym głównie narzędzia ręczne, ponieważ maszyny były mniej powszechne. Jednakże ich umiejętności pozwoliły na stworzenie imponujących struktur i budowli z kamienia, które są teraz świadectwem rzemieślniczych zdolności maltańskich kamieniarzy.