Zakrystia Po Prawej Stronie

Jest to zakrystia, w której księża przygotowują się do odprawiania Mszy Świętej. Znajdują się w niej obrazy przedstawiające proboszczów i arcykapłanów Mosty z ostatnich 400 lat, a także inne obrazy podarowane przez dobroczyńców.

W dużej niszy znajduje się posąg Chrystusa niosącego krzyż, dzieło Carlo Darmanin z 1869 roku, który stanowi część zbioru dziewięciu rzeźb z papieru mâché przedstawiających Mękę Jezusa Chrystusa.

Podczas Wielkiego Tygodnia rzeźby te najpierw są umieszczane w Bazylice dla duchowej refleksji wiernych, a następnie w Wielki Piątek niesione są w procesji pomiędzy ulicami Mosty.

 Ołtarz w tej zakrystii poświęcony jest Świętej Filomenie, dziewicy i męczennicy.