Podniesienie Rotundy do godności Bazyliki Mniejszej: 31 maja 2018 roku

Krzyż z trzema poziomymi belkami, z dolną najdłuższą, a górną najkrótszą, jest symbolem urzędu Papieża. Trzy belki symbolizują Trójcę Świętą oraz inne symbole papieskie. To Papież Franciszek, za pomocą dekretu papieskiego, podniósł tę świątynię do godności Bazyliki Mniejszej.